Mandala
De naam van de praktijk is Mandalavoetreflex. Mandala is een woord uit het Sanskriet en betekent Cirkel. Symbolisch wordt hier de oneindigheid van het leven mee bedoeld. De Mandala wordt in zijn oorspronkelijke vorm veel toegepast in het Hindoeïsme en Boeddhisme; hij bestaat dan uit magische diagrammen waarbinnen afbeeldingen van Goden en symbolen voorkomen. Deze mandala's dienden (en dienen nog) als hulpmiddel om te mediteren. De Mandala kwam niet alleen als afbeelding voor, maar werd ook als basis voor de architectuur gebruikt. Bijvoorbeeld voor de grondvorm van een Tibetaans klooster.

Mandala in het Westen
Zoals zoveel Oosterse kennis is overgewaaid naar het Westen (en andersom) is dit ook zo met het gebruik van de Mandala. De essentie van de Oosterse Mandala wordt op een meer Westerse wijze toegepast. De Oosterse Mandala is als het ware een kosmische blauwdruk en de Westerse een meer persoonlijke. Door de gebruikte symbolen en kleuren geeft het aan hoe je op dit moment in het leven staat. Hierbij kun je gericht op je eigen gemaakte of ontvangen mandala ook mediteren.

Mandala voetreflex
Ik vind het beeld van de oneindige cirkel passen bij alle mensen. Ieder mens heeft zijn eigen cirkel, zijn eigen kern, eigen symbolen, eigen kwaliteiten en leerpunten. Ieder mens is zichzelf en heeft zijn eigen weg.